Τρία εργαλεία για την ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Τρία δωρεάν εργαλεία για την ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική χρήση μίας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης ή ασύγχρονης). Για τις διαδικασίες της ψηφιοποίησης, μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία (λογισμικό) ανοικτού κώδικα, το οποίο διατίθεται δωρεάν, χωρίς καμία δέσμευση ως προς την αγορά και ανανέωση της άδειας χρήσης του λογισμικού. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε μερικά από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία ανοικτού κώδικα και μία γενική περιγραφή των δυνατοτήτων που προσφέρουν, προκειμένου να ψηφιοποιήσετε κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό σας.

Προϋποθέσεις υλικού (hardware)

Οι διαδικασίες της ψηφιοποίησης δεν απαιτούν ιδιαίτερα ισχυρό υπολογιστή, προϋποθέτουν όμως την αγορά ενός απαραίτητου περιφερειακού. Έτσι, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε σαρωτή (scanner), προκειμένου να μετατρέπουμε έγγραφα και εικόνες σε ψηφιακά αρχεία με υψηλό επίπεδο ανάλυσης.

Πολύ χρήσιμη, αν και όχι απαραίτητη, είναι μία ψηφιακή γραφίδα, που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε ένα ειδικό ψηφιακό στυλό και μία ταμπλέτα, μέσω της οποίας εμφανίζονται άμεσα τα σχέδια μας στην οθόνη του υπολογιστή. Η ψηφιακή γραφίδα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων σε μία πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να «γράψουμε» με ακρίβεια στον ηλεκτρονικό πίνακα της πλατφόρμας.

LibreOffice

Το LibreOffice αποτελεί μία ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών γραφείου, που περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών φύλλων καθώς και επεξεργαστή παρουσιάσεων. Ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του LibreOffice είναι η δυνατότητα άμεσης εξαγωγής του αρχείου σε μορφή PDF, που αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο τύπο αρχείων για έγγραφα που διακινούνται μέσω του διαδικτύου. Το περιβάλλον του LibreOffice δεν διαφέρει ουσιαστικά από το περιβάλλον άλλων εφαρμογών γραφείου, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να ξεκινήσετε άμεσα τη χρήση του για την ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού σας. Το LibreOffice αναγνωρίζει όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx) και έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη φορητότητα, για την εισαγωγή αρχείων από άλλες εφαρμογές. Το LibreOffice διατίθεται δωρεάν, σε εκδόσεις για όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, OSX και Linux) και μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτή τη διεύθυνση.

GIMP

Το GIMP είναι μία εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων που δεν έχει πολλά να ζηλέψει από άλλες αντίστοιχες εφαρμογές που κοστίζουν αρκετά χρήματα. To GIMP είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ψηφιοποίηση εγγράφων και φωτογραφιών με scanner, και την περαιτέρω επεξεργασία τους, πριν την ενσωμάτωση τους σε αρχεία παρουσιάσεων. To GIMP παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας με χρήση layers, μία τεχνική που είναι εύκολη στην εκμάθηση και παρέχει μεγάλη ευελιξία στην επεξεργασία των εικόνων. To GIMP διατίθεται δωρεάν, σε εκδόσεις για όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, OSX και Linux), και μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτή τη διεύθυνση.

Inkscape

Το Inkscape είναι μία εφαρμογή για τη δημιουργία διανυσματικών αρχείων γραφικών, που μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε σχήματα, διαγράμματα και κάθε είδους σχέδια, ώστε να εμπλουτίσετε το εκπαιδευτικό υλικό σας. Μεταξύ άλλων, το Inkscape μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την επεξεργασία αρχείων PDF, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τμήματα ενός αρχείου. To Inkscape διατίθεται δωρεάν, σε εκδόσεις για όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, OSX και Linux) και μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτή τη διεύθυνση.

Αξιοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία μπορείτε να επιτύχετε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα στην ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού σας, με μηδενικό κόστος!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε ένα σχόλιο